Aktuality

Zobrazeno: 12299

Kategorie: ZS

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 se stanovuje úplata za předškolní vzdělávání 370 Kč měsíčně.

Bližší informace naleznete zde.


ÚŘEDNÍ HODINY VE ŠKOLE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Od 10. července do 25. srpna 2017 jsou úřední hodiny ve škole vždy ve středu od 9:00 do 11:00.

Kontaktní osoby v jednotlivých termínech:

12. 7. 2017    

Mgr. Jakub Veselý      pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“
19. 7. 2017    Tereza Susková  

pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“

26. 7. 2017   Tereza Susková     

pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“

2. 8. 2017       Dagmar Tomašíková 

pro vstup do školy telefonujte na 725 663 044

9. 8. 2017   Mgr. Jakub Veselý   

pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“

16. 8. 2017  Tereza Susková 

pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“

23. 8. 2017   Mgr. Hana Šebelová

pro vstup do školy použijte zvonek „Kancelář“   

 SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ

 

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 28. srpna 2017 v 16:00 hodin v komunitním centru ZŠ.


Seznamy pomůcek pro školní rok 2017/2018

2. ročník

6. ročník

3. ročník

7. ročník

4. ročník

8. ročník

5. ročník

9. ročníkOrganizace posledního týdne

Do pátku 23.6. výuka dle rozvrhu.

Pá 23.6. shromáždění v TEV v 10:00, loučení s 9.A.

Po – Čt 1.-4.r. do 11:40 – ve třídách TU.

5.-9.r. do 12:35 – náhradní rozvrh.

 

Po - Učebnice, skříňky, omluvné listy.

Út - Úklid tříd, učebnice.

St - Hodnocení školního roku ve třídách, 2.st. rozdávání učebnic.

Čt - Shromáždění v TEV v 10:00 – zhodnocení školního roku, ceny ŘŠ.

Pá - 30.6. Vysvědčení, ukončení 9:00.


Schůzka s rodiči budoucích prváků

Ve čtvrtek 15. června od 16:00 do 16:45 se uskuteční v jídelně ZŠS Jihomoravské nám. 2 schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd. Budou zde předány informace o organizaci vzdělávání na naší škole. Členové školního parlamentu budou mít po dobu schůzky připraven program pro děti, které přijdou se svými rodiči.


PROVOZ V MŠ - ZMĚNY

Vážení rodiče,

od středy 31. 5. 2017 bude probíhat výměna parapetů a krytů na topení ve třídě č. 2 - Broučci.

Děti se budou scházet do 7:00 ve třídě Berušek. Od 7:00 budou děti v KOMUNITNÍM CENTRU ZŠ (naproti tělocvičně).

Žádáme: vezměte dětem do komunitního centra jejich osobní věci - papučky, oblečení do třídy i ven, pyžamo ...


provoz v mŠ - změny

Vážení rodiče,

od 29. 5. 2017 probíhá v MŠ postupná výměna parapetů a krytů na topení ve třídách Včeliček, Broučků a Zajíčků.

V pondělí 29. 5. 2017 započnou práce ve třídě Včeliček. Podrobnější informace naleznete na nástěnce ve vestibulu MŠ.


 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

 


pozvánka na divadelní představení školního souboru


Informace o sběru papíru a drobného elektroodpadu


PROVOZ TŘÍDY č. 1 – VČELKY od 10. 5. DO 12. 5. 2017

Vážení rodiče,

od 10. 5. do 12. 5. 2017 bude třída č. 1 – Včelky v odpoledních hodinách (od 14:30) z provozních důvodů rozdělena do dalších tříd.

Podrobné informace naleznete na nástěnce ve vestibulu MŠ.


Pozvánka na besídku ŠKOLNÍ družiny


Pozvánka MČ Brno-Slatina


zápis do MŠ

Přihlášky se vydávají ve dnech od 18. 4. 2017 do 14. 5. 2017, dále jsou ke stáhnutí na www.zapisdoms.brno.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 nebo také na OŠMT (odbor školství) na Dominikánském nám. 1. Nezapomeňte s sebou vzít číslo pojištěnce dítěte.

V kanceláři školy se přihlášky vydávají od 7:30 do 15:00 h.

Sběr přihlášek proběhne v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 v pondělí 15. 5. 2017 a v úterý 16. 5. 2017 od 8:00 do 16:00 h. S sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny.


Oznámení o provozu mŠ v době letních prázdnin

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude od 3. července do 14. července 2017. Provozní doba je stanovena od 6,15 h do 16,30 h. Předškolní vzdělávání bude probíhat v zelené budově na adrese Jihomoravské nám. 4.

Žádost o přijetí do MŠ v době letních prázdnin si můžete vyzvednout ve své mateřské škole a odevzdáte ji nejpozději do 30. 5. 2017 spolu s kopií evidenčního listu a zmocnění z vaší MŠ v kanceláři ZŠ, Jihomoravské nám. 2. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 250 Kč a bude se hradit v hotovosti ve dnech 19. - 22. června od 7,15 do 15,00 h v budově ZŠ u hospodářky pí Tomašíkové (2. patro vpravo). Úplata se hradí na celou dobu provozu a při nepřítomnosti se nevrací. Zákonní zástupci dětí, které chodí do kmenové mateřské školy neodevzdávají evidenční list a zmocnění.


Provoz třídy č. 1 – včelky od 25. do 28. 4. 2017

Vážení rodiče,

od 25. do 28. 4. 2017 bude třída č. 1 – Včelky v odpoledních hodinách (od 14:30) z provozních důvodů rozdělena do dalších tříd. Podrobné informace naleznete na nástěnce ve vestibulu MŠ.


Odklad III. kola ligy škol v orientačním běhu

Vzhledem k přetrvávajícímu chladnému počasí bylo odloženo III. kolo Ligy škol v orientačním běhu ze čtvrtka 20. dubna na dosud neurčený termín.


Provoz v MŠ v době velikonočních prázdnin

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude ve čtvrtek 13. 4. 2017 zúžený provoz MŠ. Třída č. 6 - Motýlci bude ve třídě č. 1 - Včelky, třída č. 5 - Berušky bude ve třídě č. 3 - Zajíčci. Děti ze třídy č. 4 - Žabky budou ve třídě č. 2 - Broučci.


Generování žádosti a rezervování termínu zápisu do zš

Vážení rodiče,

zápis do základní školy probíhá ve dnech 26. a 27. dubna 2017, vždy od 14 do 18 hodin. Na webu https://zapisdozs.brno.cz/ si po zadání potřebných údajů vygenerujte žádost o přijetí do ZŠ, pro hladký průběh zápisu doporučujeme zarezervovat si konkrétní čas Vaší návštěvy.

K samotnému zápisu v ZŠ nezapoměňte vzít s sebou:

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ,

- rodný list dítěte,

- svůj občanský průkaz,

- doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

K zápisu se dostavte s dítětem.


Přesuny tříd MŠ

Vážení rodiče,

od 5. do 7. 4. 2017 se budou ve třídách č. 1 – Včelky, č. 2 – Broučci a č. 3 – Zajíčci natírat konstrukce na parapety a kryty topení.  

Provoz jednotlivých tříd bude přesunut do třídy č. 5 – Berušky následovně:

 

5. 4. 2017 – třída č. 1 – Včelky  

6. 4. 2017 – třídy č. 2 – Broučci

7. 4. 2017 – třída č. 3 – Zajíčci


Sportovci do škol - změna sportu

Od středy 5. 4. bude náplní kroužku v rámci projektu Sportovci do škol florbal.


PROVOZ MŠ V DOBĚ OZDRAVNÉHO POBYTU DĚTÍ V KRKONOŠÍCH 3. – 7. 4. 2017

Vážení rodiče,

v době konání ozdravného pobytu v Krkonoších, budou děti ze třídy č. 5 – Berušky ve třídě č. 1 – Zajíčci. Děti ze třídy č. 4 – Žabky budou ve třídě č. 1 – Včelky a ve třídě č. 2 – Broučci. Třída č. 6 – Motýlci zůstává v budově ZŠ. Podrobné informace o rozdělení dětí naleznete na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 30. března proběhne na ZŠ Jihomoravské nám. 2 den otevřených dvěří. Začínáme už v 10:00, škola bude přístupná do 17:00. Pro návštěvníky je připravena komentovaná prohlídka školy.


ROZDĚLENÍ TŘÍDY č. 5 - BERUŠKY

Vážení rodiče,

třída č. 5 - Berušky bude v pátek 24. 3. 2017 z provozních důvodů od 14:00 rozdělena do dalších tříd. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete v pátek dopoledne na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ.


Provoz MŠ o jarních prázdninách.

Vážení rodiče,

v týdnu od 13. do 17. 3. 2017 bude z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí zúžený provoz MŠ.

Otvírat bude v 6:15 a zavírat v 16:30 třída Zajíčků. Děti ze tříd Včelek, Broučků a Zajíčků zůstávají ve svých třídách.

Děti ze třídy č. 4 – Žabky budou ve třídě č. 2 – Broučci, děti ze třídy č. 5 – Berušky budou ve třídě č. 3 – Zajíčci a děti ze třídy č. 6 Motýlci budou ve třídě č. 1 – Včelky.


Informace k zápisu do 1. ročníku

Na adrese https://zapisdozs.brno.cz/ mají rodiče možnost vygenerovat si žádost k zápisu do 1. ročníku a zarezervovat si konkrétní čas zápisu. Doporučujeme na daném webu také projít Důležité informace a seznámit se s údaji o naší ZŠ.Rozdělení třídy č. 5 - BERUŠKY

Třída č. 5 - Berušky bude ve čtvrtek 2. 3. a v pátek 3. 3. 2017 rozdělena do dalších tříd. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ.

 


rekonstrukce v mš

Vážení rodiče,

v úterý 21. 2. 2016 a ve středu 22. 2. 2016 bude v MŠ probíhat výměna vstupních dveří.
pozvánka na hokejový turnaj

Ve spolupráci s ÚMČ Brno-Slatina a klubem HC Kometa Brno Vás zveme na hokejový turnaj reprezentantů U17 z pěti zemí, který proběhne od 8. do 12. února 2017 v Brně.

Oficiální leták v pdf


PROVOZ MŠ V PÁTEK 3. 2. 2017

V pátek 3. 2. 2017 bude provoz MŠ zajištěn ve třídách Včeliček a Broučků.

V 6:15 se otevře třída č. 2 - Broučci, v 16:30 bude provoz MŠ ukončen ve třídě č. 1 – Včeličky.


provoz školní družiny v den pololetních prázdnin

V pátek 3. února nebude pro malý počet přihlášených žáků školní družina otevřena.


PROGRAM DOPRAVNÍ VÝCHOVY KOBLÍŽEK

Vážení rodiče,

naše MŠ navázala v rámci dopravní výchovy spolupráci s Městskou policií Brno a využila její nabídky programu dopravní výchovy KOBLÍŽEK. Program je určený zejména pro předškolní děti. Hravou formou se děti seznámí se základními pravidly silničního provozu a situacemi, které denně zažívají. Program se uskuteční v areálu dopravní výchovy, Bauerova 7, Brno – Pisárky.

Předškoláci budou rozděleni do dvou skupin. 25 dětí se programu zúčastní 2. února 2017. Pro dalších 25 dětí bude program připravený 24. února 2017. Seznam dětí rozdělených do skupin bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ 30. 1. 2017 odpoledne.

Odchod z MŠ v 8:00, s sebou dětem dejte dvě jízdenky na 60 min. a batůžek s přezůvkami a pitím.


Rozdělení třídy č. 2 - BROUČCI

Třída č. 2 - Broučci bude v pátek 27. 1. 2017 po obědě rozdělena do dalších tříd. V prostorách umývárny bude probíhat instalace zásobníků na mýdlo. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete v pátek dopoledne na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ.


PROVOZ TŘÍDY č. 6 - MOTÝLCI

Provoz třídy č. 6 - Motýlci bude od 23. do 27. 1. 2017 přesunut do zelené budovy MŠ, do třídy č. 5. - Berušky.


Preventivní program pro žáky zŠ

V pátek 27. ledna se žáci ZŠ zúčastní v tělocvičně školy preventivního programu S hudbou proti drogám (1. - 4. ročník v 8:55, 5. - 9. ročník v 10:00). Cena 35 Kč/žáka.


Rozdělení dětí v mš

Vážení rodiče,

třída č. 5 - Berušky bude v pátek 20. 1. 2017 po obědě rozdělena do dalších tříd. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete v pátek dopoledne na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ.


Pozvánka na semináře "úskalí vstupu dítěte do základního vzdělávání"

Seminář je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům informace z oblasti následujících témat:

• Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
• Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
• Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
• Sociální a pracovní integrace

Cílem je rozvinout interaktivní diskusi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který jim zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.

Oficiální pozvánka v pdf


Pozvánka na přehlídku středních škol v Olympii

Jihomoravský kraj a jím zřizované střední školy připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 27. – 29. ledna 2017 interaktivní prezentaci odborných středních škol Jihomoravského kraje, která se významně liší od obdobných aktivit interaktivitou expozic jednotlivých středních škol a také tím, že bude probíhat v rozsáhlém komerčním prostoru.

Společné expozice se zúčastní 33 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Žáci a učitelé jednotlivých škol budou zájemce zapojovat do činností, kterým se při studiu věnují. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet, zda by je takový obor bavil a zároveň získají informace o nabídce studijních a učebních oborů, spolupráci těchto škol s regionálními zaměstnavateli, případně o možnostech mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Po celou dobu trvání prezentace bude probíhat bohatý doprovodný program, který je zajišťován přímo jednotlivými středními školami na pódiu u hlavního vstupu do obchodního centra.

Oficiální leták v pdf


Pozvánka na Hovorové hodiny a třídní schůzku k přijímacímu řízení

Dne 12. ledna 2017 se budou od 14 do 17 hodin konat hovorové hodiny, při kterých mají zákonní zástupci příležitost informovat se u vyučujících o aktuálním prospěchu a chování žáků.

Ve stejný den proběhne od 16:30 třídní schůzka pro rodiče žáků 9. roč. a zájemců o víceletá gymnázia. Dozvíte se zde potřebné informace, získáte výtisk aktuální verze přihlášky s pokyny pro vyplnění a proti podpisu zákonného zástupce také zápisový lístek. Účast na této třídní schůzce je nutná.nabídka víkendové školy pro lyžaře

Ve spolupráci s Terenní záchrannou službou Milovy uveřejňujeme nabídku víkendových lyžařských výjezdů do skiareálu Jimramov.

VÍKENDOVÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ PRO LYŽAŘE, POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY


Start Soutěže Science Games

Dne 12. 12 2016 byla otevřena registrace do soutěže Science Games, jež má za cíl najít vědecké talenty mezi žáky základních škol. Zájemci se mohou registrovat přes registrační formulář.

Více o soutěži se dozvíte na oficiálním webu soutěže nebo na školním webu v sekci ZŠ - Soutěže - Science Games.


Výběrové řízení na pracovní pozici školníka

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 vyhlašuje výběrové řízení na pozici školníka v ZŠ a MŠ, předpokládaný nástup 1. 3. 2017. Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí 16. ledna 2017.

Podrobnosti k výběrovému řízení


Výběrové testování žáků 5. a 9. ročníku

Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET). Garantem tohoto testování je Česká školní inspekce. Testování proběhne v termínu od 9. do 26. května 2017, týkat se bude jednoho ze dvou zmiňovaných ročníků a skládat se bude ze tří samostatných testů.


Vánoční dílny a vánoční jarmark se blíží

V úterý 13. 12. 2016 proběhnou Vánoční dílny, kdy se žáci napříč ročníky sejdou u tvorby konkrétního výrobku s vánoční tématikou. Do konce tohoto týdne se žáci u svých třídních učitelů zapíší do některé z dílen, už teď mohou vybírat ze seznamu, který je vyvěšen také na nástěnkách ve škole. Každý žák má k dispozici hlavní a záložní variantu. Na dílny navazuje ve čtvrtek 15. 12. 2016 Vánoční jarmark, kde budou výrobky prodávány a výtěžek věnován na charitativní účely. Celá akce má za cíl podpořit rozvoj finanční gramotnosti mezi našimi žáky.


Síť brněnských otevřených škol


Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne v ZŠ tradiční fotografování s vánoční tématikou. Objednat fotografie si můžete pomocí letáčku, které žákům rozdali třídní učitelé.


změny v umístění učeben trvají

Organizační změny v umístění tříd 6. ročníku z důvodu rekonstrukce části školy pokračují až do 16. listopadu 2016. Výuka třídy VI.A je nadále přesunuta do učebny IV.B a výuka třídy VI.B přesunuta do učebny III.C (obě na patře u ředitelny ZŠ).


Třídní schůzka pro žáky 9. ročníku a miniveletrh středních škol

Vážení rodiče, ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 16:30 proběhne v učebně IX.A třídní schůzka rodičů žáků 9. ročníku k volbě povolání a přijímacímu řízení na střední školy. Na schůzku bude od 17:00 navazovat miniveletrh středních školy, jež se koná v jídelně.


I. stupeň zdraví Z KRKONOŠ

Také žáci I. stupně se v pořádku dostali do Špindlerova Mlýna a úspěšně tak zahájili Ekobádání 2016. Jeho průběh můžete sledovat přes školní fotogalerii, kde budou průběžně přibývat fotky a situační komentáře.


přesun výuky 6. tříd v týdnu 7. - 11. 11. 2016

Vzhledem k časovému prodloužení rekonstrukce vodovodního potrubí, podhledů a osvětlení na chodbě suterénu II. stupně bude v týdnu 7. - 11. 11. přesunuta výuka třídy VI.A do učebny IV.B a výuka třídy VI.B přesunuta do učebny III.C (obě na patře u ředitelny ZŠ). Výuka v odborné učebně CHE/FYZ bude přesunuta do kmenových učeben nebo podle pokynů vyučujících.

Upozorňujeme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby při pohybu v prostorách školy dbali zvýšené opatrnosti, a děkujeme za pochopení.


Provoz školní družiny dne 18. 11. 2016 (ředitelské volno)

Školní družina dne 18. 11. 2016 (den ředitelského volna) nebude vzhledem k malému počtu přihlášených v provozu.


ORGANIZACE TÝDNE a rozvrhy hodin PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ, KTEŘÍ NEJEDOU DO KRKONOŠ

V době konání Školy v Krkonoších, 1. - 5. ročník (6.11 - 16.11.2016), bude výuka na prvním stupni probíhat podle zvláštních rozvrhů. Dne 7.11. se žáci prvních ročníků sejdou v učebně 2.A, žáci 2. a 3. ročníku ve třídě 2.B, žáci 4. a 5. ročníků ve třídě 4.A. Výuka bude každý den ukončena v 11:40. Školní družina nebude v provozu.


Školní on-line schránka důvěry

Na konci října byla na adrese https://www.schranka-duvery.cz/schranka/0c4014fe?uvod spuštěna školní on-line schránka důvěry, kterou může využít ten, kdo se potřebuje svěřit s nějakým trápením ve škole nebo i mimo ni. Tazatel dostane odpověď nebo si domluví schůzku s vybraným konzultantem z řad zaměstnanců školy.


Pozdravy z Krkonoš

Ze Špindlerova Mlýna máme hlášení, že cesta a ubytování proběhla v pořádku a všichni účastníci jsou ve zdraví připraveni na program Ekobádání 2016. Jeho průběh můžete sledovat přes školní fotogalerii, kde budou průběžně přibývat fotky a situační komentáře.


 

Rozvrh hodin pro žáky 2. stupně, kteří nejedou do Krkonoš, a přesun 5. tříd

V době konání Školy v Krkonoších, 6. - 9. ročník (30.10. - 6.11.2016), bude výuka na druhém stupni probíhat podle zvláštních rozvrhů. Dne 31.10. se žáci 6. a 7. ročníků sejdou v učebně 8.A, žáci 8. a 9. ročníku v učebně 9.A. Výuka bude po celý týden ukončena ve 12:35.

Z provozních důvodů bude přesunuta také výuka V.A a V.B do učeben VII.A a VII.B.


Lampionový průvod Slatinou

Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se slatinskými základními a mateřskými školami a DDM Fantázie pořádá u příležitosti 98. výročí založení samostatného Československa

25. října 2016 v 18:00 na Přemyslově náměstí

shromáždění občanů a lampionový průvod dětí a mládeže.


Ředitelské volno


Výsledky podzimního sběru papíru a drobného elektroodpadu

 1. místo     5.B    908,2 kg
 2. místo       6.B   372 kg
 3. místo  2.B  310,25 kg
 4. místo     1.B  298,5 kg
 5. místo   6.A    240,1 kg
 atd.    

Celkově se podařilo nasbírat 3 472,6 kg papíru!

Všem zúčastněným děkujeme.

Úplné výsledky a podrobnosti k adopci zvířátek naleznete v sekci Projekty - Adopce zvířat.


116 000 - Linka pro rodinu a školu

Upozorňujeme na možnost využití této bezplatné linky v případech krizových životních situací.

Další informace a užitečné odkazy naleznete také v sekci ZŠ - Prevence.


Zahájení kroužku Sportovci do škol

Ve středu 12. 10. 2016 zahájí činnost bezplatný sportovní kroužek v rámci projektu Sportovci do škol, který je určen žákům navštěvujícím školní družinu. Máte možnost své děti přihlásit odevzdáním obdržené přihlášky ještě během úvodní lekce, jež začíná ve 14:00. Prvním sportem bude baseball, pozdější program bude upřesněn, jsme předběžně s organizátory dohodnuti také na trénincích rugby a volejbalu. Sportům se trenéři budou věnovat zhruba ve dvou- až tříměsíčních blocích.

Informace k projektu naleznete také v sekci Projekty - Sportovci do škol.


   


Zahájení činnosti kroužků ZŠ

Od prvního říjnového týdne zahajují činnost kroužky při ZŠ. Připomínáme, že platba za kroužek za celý rok probíhá při první hodině proti příjmovému dokladu. Seznam otevřených kroužků a aktuální informace (např. o nekonání kroužku v určitém týdnu) najdete v sekci Kroužky.


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia


Ozdravný pobyt v Krkonoších letos naposledy

Také v tomto školním roce se vypravíme do Krkonoš v rámci projektu Ekobádání/Ekohrátky. Informační leták se závaznou přihláškou je v těchto dnech distribuován třídními učiteli žákům ZŠ. V případě zájmu o účast prosíme rodiče o brzké odevzdání vyplněné přihlášky.

Všechny informace naleznete také zde na webu v sekci Projekty a jiné - Ekobádání.


Nabídka podpůrných rodičovských skupin z Pedagogicko-psychologické poradny Brno.


termíny zápisů do zš a mš

V souladu s novelizovaným zněním příslušných právních norem dochází k posunu termínů zápisu do ZŠ a MŠ.

Zápis do Jihomoravské nám. 2 pro školní rok 2017/2018 se bude konat 26. a 27. dubna 2017 (středa, čtvrtek).

Zápis do Jihomoravské nám. 2/4 pro školní rok 2017/2018 se bude konat 9. a 10. května 2017 (úterý, středa).


Edisoni již příští týden

Videomedailonky našich edisonů otevřete kliknutím na jejich jméno.

MANUEL

YASMINE

OTAR

YUNIAR

MOHAMMED

EMela


ŠKOLNÍ ŘÁD

V souvislosti s povinným seznámením se zákonných zástupců žáků se školním řádem na začátku každého školního roku upozorňujeme, že školní řád je k dispozici v kanceláři školy, u zástupců ředitelky, v každé kmenové třídě a na webu školy.


SEŠITY PŘIPRAVENY

Sady sešitů jsou připraveny k předání žákům. Ceny jednotlivých sešitů i celých sad naleznete zde.

 


Více informací naleznete na nástěnce ve vestibulu školy, z letáků rozdaných v 1. - 3. ročníku a na  dennaboru.cz


 

Zásady prevence přenosu infekční žloutenky Krajské hygienické stanice

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu, i když ve škole stále probíhá rekonstrukce elektroinstalace a výměna světel.

Těšíme se hlavně na nové prvňáčky. Seznamy tříd 1.A, 1.B a 1.C


 

TĚŠÍME SE NA VÁS 1. ZÁŘÍ 2016!


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Upozorňujeme, že školní družina nebude v době letních prázdnin v provozu.


CENY ŘEDITELKY 2016

Letošní ceny ředitelky získali:

Tomáš Marek (8.A) za sportovní úspěchy a reprezentaci školy
Jakub Šrenk (2.C) za sportovní úspěchy a reprezentaci školy
Tomáš Šťastný (6.A) za sportovní úspěchy a reprezentaci školy
Klára Hrbáčková (8.A) za literární a dramatickou činnost
Lucie Hudečková (9.A) za poskytnutí první pomoci
Cyril Zikuška (9.B) za vynikající absolventskou práci
Tran Thao My (9.A) za vynikající absolventskou práci 


ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zhodnocení programu ŠPZ za minulé období. Výsledky nám pomohou při plánování aktivit na další období do školního roku 2019/2020.

Dotazník vypracoval a výsledky zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) a zaměřil se na hodnocení zásad základní školy podporující zdraví, které stojí na třech pilířích.

·         Pohoda prostředí – věcného, sociálního a organizačního

·         Zdravé učení – Smysluplnost, Možnost výběru, přiměřenost, Spoluúčast a spolupráce a Motivující hodnocení

·         Otevřené partnerství - Škola – model demokratického společenství, Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce

Dotazník vyplnilo 152 žáků, 92 rodičů a 26 členů pedagogického sboru. Hodnocení probíhalo na škále 0 (neděje se vůbec) – 10 (děje se maximálně).

Hodnocení jednotlivých pilířů:

1.    Pohoda prostředí                8,20

2.    Zdravé učení                         7,95   

3.    Otevřené partnerství          8,36

Celkové hodnocení                     8,17


Pomůcky na školní rok 2016/2017

Seznamy pomůcek a pracovních sešitů k zakoupení na školní rok 2016/2017

2. ročník     3. ročník     4. ročník     5. ročník

6. ročník     7. ročník     8. ročník     9. ročník


S radostí oznamujeme, že p. děkan Pedagogické fakulty MU doc. Jiří Němec rozhodl
o udělení statutu  Fakultní škola naší škole.


 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA v MŠ

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 29. srpna 2016 v 16:00 hodin v komunitním centru ZŠ.


 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc srpen 2017 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události