Aktuality

Zobrazeno: 18198

Kategorie: ZS


Letní provoz v mateřských školách MČ Brno-Slatina ve školním roce 2018/2019 (červenec a srpen)

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovily ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem, městskou části Brno-Slatina, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 2018/2019.

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od 01. 07. do 12. 07. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4

od 15. 07. do 19. 07. 2019 – MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1

od 19. 08. do 30. 08. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5


Vyhlášení ředitelského volna dne 26. 2. 2019

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 26. února 2019 ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro žáky 1. stupně, které jejich zákonní zástupci přihlásí prostřednictvím žákovské knížky. 

Mgr. Olga Bauerová v. r., ředitelka


Kandidáti do voleb členů školské rady

Seznam kandidátů pro volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků, které se uskuteční ve vestibulu školy dne 28. ledna 2019 v době od 16.00 do 18.00 h:

Ing. Jan Ertl, 44 let, lektor, konzultant (OSVČ), Uherské Hradiště

Aneta Sobotková, 36 let, v domácnosti, Brno

Mgr. Martina Ščerbejová Ph. D., 40 let, pedagog, Brno

 

Volební komise ve složení

Mgr. Iva Kreutzerová v.r.     Mgr. Alena Štěpánková v.r.     Mgr. Barbora Susedíková v.r.


Provoz školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Oznamujeme, že vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí nebude školní družina v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a jarních prázdnin (11. - 15. února 2019) v provozu.Vyhlášení voleb do školské rady ze dne 10. 1. 2019


Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Webové stránky projektu


Pozvánka na hovorové hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás na hovorové hodiny, které proběhnou ve čtvrtek 10. ledna 2019 v době od 16 do 18 hodin. Máte možnost informovat se osobně na prospěch a chování svých dětí u jednotlivých učitelů.

Od 16 hodin proběhne také schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. ročníku a zájemců o víceletá gymnázia, a to v komunitním centru. Obdržíte informace k přijímacímu řízení a originál zápisového lístku, účast je nutná.Soutěž Empík naděluje

Z Městské policie Brno nám přišla vynikající zpráva, a to že děti z MŠ získaly v soutěži Empík naděluje Cenu ředitele MP Brno. Speciální poděkování patří třídám Broučků, Zajíčků, Včelek, Berušek a Motýlků pod vedením BcA. Zuzany Musilové.

Předání cen proběhne v prostorách Sněmovního sálu na magistrátu v rámci akce Vánoce na radnici dne 21. 12. 2018 ve 13 h. Ceny bude předávat paní primátorka a ředitel Městské policie Brno. Zároveň bude probíhat výstava vítězných děl v prostorách Křížové chodby Nové radnice.
Pozvánka na Vánoční koncert sítě brněnských otevřených škol

Zveme Vás na Vánoční koncert Sítě brněnských otevřených škol, který se uskuteční

ve středu 19. prosince 2018 od 10:00

v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí.

Koncertu se zúčastní děti z naší školní družiny.Oznámení o přípravě školy v Krkonoších 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že celá škola vyjede v květnu 2019 do školy v přírodě. Akce Škola v Krkonoších se pořádá na přání žáků. Tento požadavek totiž vyplynul z voleb pořádaných Žákovským parlamentem. K jejímu personálnímu a kapacitnímu zajištění potřebujeme předběžně vědět, zda se Vaše dítě zúčastní.

Krkonoše jsme už navštívili na podzim, v zimě a začátkem jara. Příští rok v nich tedy budeme pobývat zase v jiné roční době. Náplň pobytu bude tentokrát jiná než v minulých letech (kromě výchovně vzdělávacích cílů). V hodinách přírodních věd a v třídnických hodinách si dopředu žáci spolu se svými třídními učiteli naplánují výlety do širšího okolí Špindlerova Mlýna (např. Vrchlabí, Adršpašsko-teplické skály, bobová dráha, lanovkou na Sněžku, zříceniny hradů apod.). Malé děti budou poznávat nejbližší okolí, které starší žáci již dobře znají. Vlastním plánováním se žáci budou učit hospodaření s financemi a časem a podívají se do lokalit, které je budou zajímat a budou pro ně nové. K přepravě budeme používat objednané autobusy.  Cena bude 2 500,- Kč.

Věřím, že snahu dětí i pedagogického sboru oceníte a obratem nám pošlete návratku, kterou Vám prostřednictvím dětí zaslali třídní učitelé.

S přátelským pozdravem

Mgr. Olga Bauerová

ředitelka školy


Upozornění pro rodiče dětí ze školní družiny

V době podzimních prázdnin (29. a 30. října 2018) je pro malý počet přihlášených dětí zrušen provoz školní družiny.


PROJEKT VE ŠKOLE PO ŠKOLE - OD KOSTĚNÉ JEHLY K ŠICÍMU STROJI

Leták projektu v .pdf


Pozvánka na akci městské části

Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se slatinskými základními a mateřskými školami a DDM Fantázie pořádá u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa

25. října 2018 v 17.00 hod

na Přemyslově náměstí

shromáždění občanů a lampionový průvod dětí a mládeže.


Pozvánka na Podzimní tvoření ve školní družině

Vyberte si dílnu, o kterou máte zájem a název prosím napište do závazné přihlášky, kterou nám odevzdejte do 15. 10. 2018. Příspěvek na dílnu je 50 Kč, na věnec (červená dílna) 70 Kč. Příspěvek se bude vybírat až na dílně 25. 10. 2018.


Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

Ve čtvrtek 4. října se uskuteční úvodní hodina sportovního kroužku projektu Sportovci do škol. Účast v kroužku je zdarma a můžete do ní své dítě přihlásit formou přihlášky, kterou žáci obdrží od vychovatelek školní družiny.


Nabídka kroužků

Do 14. září máte možnost přihlasit své dítě do kroužků organizovaných školou.

Nabídka kroužků (s přihláškou)

Nabídka externích kroužků (přihlášení dle individuálních pokynů)


Upozornění pro rodiče žáků 5. - 9. ročníku

Právě probíhá registrace žáků do letošního ročníku Logické olympiády. Soutěže se organizovaně zúčastní žáci 5. - 9. ročníku. Registrace a účast v soutěži se uskuteční v hodinách informatiky a výpočetní techniky. Zájemci o účast z nižších ročníků se mohou registrovat soukromě na webu soutěže www.logickaolympiada.cz. Registrace do letošního ročníku skončí 30. 9. 2018.

Novinkou od letošního ročníku je povinnost disponovat souhlasem rodičů dětí mladších 16 let s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je tak potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas s použitím osobních dat dětí.  Prosíme rodiče o součinnost při poskytnutí tohoto souhlasu. 


Vyhlášení ředitelského volna dne 24. 9. 2018Zahájení školního roku dne 3. 9. 2018

V pondělí 3. září se uskuteční slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

od 8:00 pro žáky 1. ročníku

od 9:00 pro žáky 2. až 9. ročníku.

Po skončení první části programu v tělocvičně se uskuteční třídní schůzky 1. ročníku.

Žáci 2. až 9. ročníku se po skončení programu v tělocvičně přesunou do tříd, vyučování končí v 11:00.


Umístění nových žáků do tříd


Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd


Seznam třídních učitelů


Ceny sad sešitů pro šk. rok 2018/2019

Upozorňujeme rodiče žáků, že mohou pro své dítě zakoupit sadu sešitů za ceny uvedené níže v tabulce:

Sada neobsahuje notový sešit a sešit na slovíčka, které lze pořídit samostatně.

Notový sešit - 6 Kč, sešit na slovíčka - 8 Kč.


seznam Pomůcek pro šk. rok 2018/2019

2. ročník  3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc únor 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28