ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Aktuální projekty

Zobrazeno 1-30 ze 31

Adaptace ukrajinských žáků na českých základních školách

Škola se ve školním roce 2022/2023 zapojuje do šetření integrace ukrajinských žáků, které je realizováno v rámci výzkumu Ústavu pedagogických věd FF MU a Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

SYRI

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B)

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.Projekt je pětiletý (1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v souladu se specifickým cílem 3: Podpora společného vzdělávání. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je spolufinancován Evropskou unií.

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B) 1

DigiMe – Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele

Cílem DigiMe je připravit žáky a učitele v Rakousku a České republice na naši digitální budoucnost. Prostřednictvím interaktivních workshopů a dlouhodobých školních projektů je posílena digitální gramotnost, podnikatelské dovednosti a sebeposílení mezi žáky, což je připravuje na jejich kariéru. Učitelé dostávají nástroje, jak žákům zajistit digitální gramotnost a programovací dovednosti."
Martina Chvátalová, koordinátorka projektu, Board of Education for Vienna European Office

DigiMe – Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele 1

Digitalizujeme školu - Národní plán obnovy

V rámci implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (financované z Národního plánu obnovy byly naší škole poskytnuty finanční prostředky, jejíchž zdrojem je Evropská unie.

Divoká zahrada

Projekt spolufinancovaný Jihomoravským krajem mění školní zahradu v oázu pro dětská dobrodružství.

jmk

Erasmus +

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Erasmus +

European School Sport Day

V září 2022 se na naší škole uskutečnil Indiánský sportovní den, který organizovaly studentky PdF MU v rámci projektu European School Sport Day.

European School Sport Day

Fakultní škola

ZŠ Jihomoravské nám. se od roku 2016 pyšní statusem Fakultní škola, který je přidělován školám úzce spolupracujícím s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

PdF

Hranice virtuální legrace

V roce 2022 probíhá na naší škole celoškolní projekt s názvem „Hranice virtuální legrace“(JMK 31315/2022), který je podpořený z dotace „Preventivní programy škol v roce 2022“.

Hranice virtuální legrace

ITeacher - O2 Chytrá škola

Díky programu O2 Chytrá škola se budou naši učitelé, asistenti i vychovatelé v roce 2023 vzdělávat v oblasti IT.

O2 Chytrá škola

JAK

Naše škola se svým projektem JAK účastní operačního programu Jan Amos Komenský.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006492

JAK 1

Jak voní Vietnam?

Jak voní Vietnam?

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

To je název projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno a jehož partnerem je i naše škola. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 1

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

o

Most porozumění

Projekt vznikl za finanční podpory MŠMT v rámci dotace Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023, dotace O2 Chytrá škola a sponzorského daru IKEA ČR.

Most porozumění

Národní plán obnovy

Škola je zapojena do projektu Národní plán obnovy v oblasti doučování žáků škol a digitalizace, které je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Národní plán obnovy 1

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

o

Participativní rozpočet do škol

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed rozšířit projekt participace do brněnských škol. Naše škola se do tohoto projektu zapojuje v tomto školním roce.

Participativní rozpočet

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

V letech 2020 - 2022 byla naše škola zapojena do projektu, který zahrnuje doučování žáků a mentorskou práci.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v Jihomoravském kraji

Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v Jihomoravském kraji

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Příběhy našich sousedů

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.

Příběhy našich sousedů

Recyklohraní

Cílem projektu je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě udělat pro změny k lepšímu.

Síť brněnských otevřených škol

Škola je součástí projektu, který je finančně podpořen MMB, už od roku 2009.

Smysluplná škola

Projekt který změnil naši školu.

Strategie integrace cizinců ve městě Brně

Naše škola byla zapojena v letech 2019 - 2020 do projektu Brna na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Šablony 3

Prioritou školních let 2020–2022 pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 je obnova a rozšíření IT vybavení. Získali jsme dotaci Šablony III ve výši 1 252 321,- Kč.

Škola podporující zdraví

ZŠ i MŠ jsou součástí programu Škola podporující zdraví od roku 1992.

Škola podporující zdraví

Výzkumná studie softwaru pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

Naše škola se v únoru 2023 zapojila do testování softwaru pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží Akademie věd ČR. Software by měl umožnit diagnostiku obtíží už v předškolním věku a umožnit tak včasnou nápravu.

Zobrazeno 1-30 ze 31

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31