ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Aktuální projekty

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B)

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.Projekt je pětiletý (1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v souladu se specifickým cílem 3: Podpora společného vzdělávání. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je spolufinancován Evropskou unií.

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B) 1

Děti ze země draka

Dotace Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021 MŠMT ČR nám umožnila orientovat se na posílení vietnamské identity našich žáků z této komunity a edukaci v této oblasti.

#

DigiMe – Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele

Cílem DigiMe je připravit žáky a učitele v Rakousku a České republice na naši digitální budoucnost. Prostřednictvím interaktivních workshopů a dlouhodobých školních projektů je posílena digitální gramotnost, podnikatelské dovednosti a sebeposílení mezi žáky, což je připravuje na jejich kariéru. Učitelé dostávají nástroje, jak žákům zajistit digitální gramotnost a programovací dovednosti."
Martina Chvátalová, koordinátorka projektu, Board of Education for Vienna European Office

DigiMe – Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele 1

Fakultní škola

ZŠ Jihomoravské nám. se od roku 2016 pyšní statusem Fakultní škola, který je přidělován školám úzce spolupracujícím s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

To je název projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno a jehož partnerem je i naše škola. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 1

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

V letech 2020 - 2022 je naše škola zapojena do projektu, který zahrnuje doučování žáků a mentorskou práci.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v Jihomoravském kraji

Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v Jihomoravském kraji

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Průša do školy

Naše škola se zapojila do projektu Průša pro školy. Škola získala zdarma 3D tiskárnu, kterou naši učitelé díky školení v rámci Průša Academy dokážou ovládat.

3D tisk

Příběhy našich sousedů - První brněnský dýdžej Jindra Eliáš

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.

Jindra Eliáš, první brněnský diskžokej

Recyklohraní

Cílem projektu je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě udělat pro změny k lepšímu.

Síť brněnských otevřených škol

Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující.

Smysluplná škola

Projekt který změnil naši školu.

Strategie integrace cizinců ve městě Brně

Naše škola byla zapojena v letech 2019 - 2020 do projektu Brna na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Šablony 3

Prioritou školních let 2020–2022 pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 je obnova a rozšíření IT vybavení. Získali jsme dotaci Šablony III ve výši 1 252 321,- Kč.

Škola Doma – Doučování pro žáky ZŠ

Projekt Katedry pedagogiky PdF MU reaguje na aktuální situaci spojenou s pandemií COVID-19 a nabízí školám zprostředkování spolupráce mezi studenty Pedagogické fakulty MU a fakultními školami PdF MU.

Škola podporující zdraví

ZŠ i MŠ jsou součástí programu Škola podporující zdraví od roku 1992.

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně

Naše škola je zapojena do projektu Magistrátu města Brna, který byl oceněn prestižní mezinárodní cenou Sozial Marie Prizze for social innovation 2021.

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5