ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Síť brněnských otevřených škol

Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující.

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání. Naše škola patří k zakládajícím členům Sítě brněnských otevřených škol. 

Projekt vychází ze závěrů strategického dokumentu Statutárního města Brna “Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy - centra vzdělanosti.

Síť brněnských otevřených škola (SBOŠ), je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole, sportovně - kulturně - zábavných aktivit, atd.

Zapojené školy se snaží naplňovat následující standardy:

Vedení

 • Škola vytváří strategické plány, které berou v úvahu zájmy a potřeby žáků, učitelů, rodičů i veřejnosti
 • Zajišťuje kvalitní informovanost zaměstnanců
 • Podporuje a oceňuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Podporuje vytváření nových způsobů práce a nových reakcí na výzvy
 • Podporuje ostatní k přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy
 • Seznamuje zainteresované osoby a spolupracující subjekty s vizí školy

Partnerství

 • Zapojí se do činnosti brněnské sítě OŠ
 • Spolupracuje se svými partnery, rodinou, dalšími subjekty a organizacemi ve svém okolí
 •  

Sociální inkluze

 • Napomáhá různorodým skupinám k vzájemné koexistenci
 • Vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí
 • Učitelé vytvářejí a podporují zásady a chování podporující lidská práva a sociální integraci

Služby

 • Nabízí a zajišťuje různorodou škálu prorodinných služeb
 • Umožňuje vzdělávání pro dospělé, případně pro společenské organizace, osvětové a společenské služby

Dobrovolnictví

 • Vytváří příležitosti pro dobrovolníky z řad žáků i dospělých
 • Žáci OŠ mají možnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
 • Dobrovolníci OŠ mají možnost připojit se ke spolupráci v síti brněnských OŠ

Celoživotní vzdělávání

 • Nabízí pomoc, podporu a možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny generace jako základnímu pilíři vzdělanosti
 • Zajišťuje výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a zahrnuje rekreační, odborné i praktické činnosti

Zapojení rodičů

 • Pravidelnou vzájemnou a smysluplnou komunikací mezi rodiči a školou vytváří pozitivní vztahy (otevřený dialog žák - učitel – rodič)

Školní kultura

 • Škola pravidelně informuje o své výchovné činnosti
 • Učitelé rozvíjejí kompetence žáků důležité pro život
 • Učitelé pracují jako tým
 • Důležitá rozhodnutí vedení školy konzultuje s učiteli, zástupci žáků a širší veřejností
 • Škola je otevřená a připravená ke změnám

 

http://www.otevreneskoly.cz/main.htm

 

 

Datum vložení: 8. 5. 2021 17:41
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2021 12:12
Autor:

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5