ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Ekopolis

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v letech 2009 – 2012.

Ekopolis je atraktivní stolní didaktická hra, která je široce využitelná v environmentální výchově.

Každý žák se ocitá v roli starosty, který postupně vytváří své městečko a přemýšlí u toho nad ekonomickými, sociálními i ekologickými aspekty. Tato hra velmi blízce připomíná prostředí, ve kterém děti žijí. Součástí tohoto projektu jsou i pracovní listy a další vhodné aktivity, které lze velmi efektivně využít ve výuce. Velmi populární bude jistě pro děti možnost komunikace se svým učitelem a spolužáky prostřednictvím diskuze v internetovém rozhraní na webových stránkách www.ekopolis.cz.

Základní informace o projektu Ekopolis

Cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní didaktickou hru, která bude široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí.

Pro koho je projekt určen?

Je určen především žákům a pedagogům 4.–9. tříd základních škol (vč. malotřídních) a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S pomůckou bude možné pracovat i v prvních ročnících škol středních.

Proč mít ve škole Ekopolis?

Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci budou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.

Co školy v rámci projektu konkrétně získají?

Dostatečný počet kompletních herních souborů pro využití ve třídě.

Podrobně zpracované pedagogické materiály pro environmentální vzdělávání a výchovu (náměty a podklady pro využití hry v hodinách, náměty na projekty vztahující se ke hře, webové aplikace podporující další využití hry).

Finanční podporu pro školního koordinátora projektu, který zajistí činnosti související s využitím her na škole.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro tříleté období školních let 2009/10–2011/12 je přijat a realizován na celém území ČR (s výjimkou Prahy, kde podpora v rámci tohoto programu není možná). Díky financím ze strukturálních fondů EU je k dispozici všem zapojeným školám zcela ZDARMA.

Datum vložení: 11. 4. 2021 17:58
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2021 20:16

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4