ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Od semínka k lesu

Školní projekt OP VK realizovaný pod záštitou neziskové organizace Rezekvítek.

Realizátor: http://www.rezekvitek.cz/

Rezekvítekje občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami jiným organizacím. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

Cílová skupina: žáci 2. až 4. třídy
Celková doba trvání: 1,5 roku
Zahájení projektu: říjen 2010
Ukončení projektu: březen 2012

Hlavní cíle projektu

 • Žáci budou vedeni k pochopení lesního ekosystému jako celku a také budou blíže seznámeni s jeho dílčími částmi.
 • Žáci pochopí funkce lesa a jeho význam.
 • Žáci budou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně.

To vše za využití inovativních vyučovacích metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projekt současně naplní RVP v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (konkrétně ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce).

Dílčí cíle projektu

 • žáci pochopí význam lesa pro člověka a jiné organismy
 • žáci si uvědomují vliv člověka na les
 • žáci pochopí funkce lesa v krajině
 • žácisi uvědomujíproměny lesa v různých ročních obdobích (fauny i flory)
 • žáci poznají základní druhy lesníchdřevin, bylin ahub
 • žáci poznají vybrané obyvatele lesa i pomocí pobytových znamení
 • žáci pochopí vztahy mezi organismy v rámci biotopu les
 • žáci se seznámí s různými druhy lesa na území České republiky a s jejich různými nároky
 • žáci se seznámí se základními informacemi o lesním hospodářství
Výstup projektu
 • vysazení stromků
 • vznik metodiky ke školnímu projektu (1000 ks)
Financování
 • školní projekt je financován z projektu OP VK – č. CZ 1.07 (1.100/08.00.30)
 • účast školy na tomto školním projektu je bezplatná
Datum vložení: 11. 4. 2021 18:35
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2021 21:24

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4