ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV).

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Naše škola navázala v roce 2017 úzkou spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), a to projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jehož hlavním cílem je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Konkrétní plnění projektu bude mít podobu školení pedagogů v základní a rozšiřující verzi seminářů, kurzů pro managment školy, poradenských a mentorských služeb ze strany Institutu a odborných stáží na spolupracujících školách.

Národním institutem pro další vzdělávání: http://www.nidv.cz//
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi: http://www.nidv.cz/

Zájemcům o informace ke společnému vzdělávání doporučujeme navštívit užitečný portál inkluzevpraxi.cz.

Klíčové aktivity projektu: 

Klíčové aktivity projektu

Čerpání projektu

Dne 16. 11. 2017 se pedagogický sbor ZŠ zúčastnil vzdělávacího programu Úpravy ŠVP v kontextu realizace společného vzdělávání.

V únoru 2018 byl zahájen mentoring dvou vybraných pedagogů v rozsahu 15 hodin.

Dne 17. 8. 2018 absolvoval pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v předškolním vzdělávání.

Dne 24. 9. 2018 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Pedagogická diagnostika pro základní vzdělávání.

Dne 23. 11. 2018 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky pro management.

Dne 28. 3. 2019 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP – úprava obsahu a výstupů pro management.

Dne 27. 5. 2019 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Strategie řízení výuky.

Dne 23. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Komunikace – rodina – MŠ.

Dne 26. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání.

Dne 27. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Hodnocení v individualizované výuce.

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

LogoLogo
 

Přílohy

Informace k zapojení školy do projektu

Podpora_spolecneho_vzdelavani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,13 kB
Datum vložení: 11. 4. 2021 18:43
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2021 14:58

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4