ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)

Od roku 2019 jsou pedagogové naší školy součástí projektu MAP II podpořeným OP VVV MŠMT zaměřeném na zvyšování kvality vzdělávání.

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022 a naše škola je jednou z 235 zapojených škol.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka.

Na školách v rámci projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu rozvoje výše uvedených oblastí, např. projektové dny, kroužky, společné aktivity se subjekty podporujícími vzdělávání – knihovny, aj.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny zkušeností a profesního rozvoje pedagogů.

Z naší školy je zpojeno pět pedagožek ve funkcích analytik a konzultant, realizátor implementačních aktivit a pedagog aktivního občanství. 

V rámci Aktivního občanství byl školní rok 2020/2021 věnován tématu Odpovědné občanství. Při pravidelných online setkáních byla probírána důležitá  a mnohdy opomíjená témata v rámci občanské výchovy, jako je např. vlastenectví. 

Přírodovědné aktivity v rámci projektu MAP II

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Na naší škole proběhly aktivity v podobě projektových odpolední v oblasti polytechnického vzdělávání s tématem cyklu „Zvyšování motivace žáků pro studium přírodovědných oborů“.

Žáci pracovali ve skupinkách na plnění různých praktických úkolů. Tyto úkoly velmi kladně hodnotili, protože jsou rádi, když mohou sami - na základě vlastního úsudku (podpořeného pomocnými a průvodními informacemi), vytvořit nějaký produkt. Během těchto úkolů byla podstata cíle – zvyšování motivace žáků pro studium přírodovědných oborů naplněna. Děti se do aktivit zapojovaly se zájmem, nadšením a velmi ochotně. Různorodost úkolů děti bavila. Zajímavá byla i spolupráce mezi staršími a mladšími žáky. Rádi by v takovýchto aktivitách pokračovali a mohli ještě něco podobného absolvovat. Také se jim líbilo propojení aktivit s přírodou a zaměření na praktičnost. Převážná většina úkolů se odehrávala venku. 

Mgr. Iva Kreutzerová

 

Informace o projektu:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-a-mladeze/projekty/projekt-map-ii/

Datum vložení: 30. 6. 2020 16:10
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2021 9:33
Autor: Gabriela Ducháčková

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31