ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

V letech 2017 - 2019   byla naše mateřská škola jednou ze škol v Brně, které se věnovaly zvýšení proinkluzivnosti.

 Od 1. ledna 2017 tedy statutární město Brno realizovat projekt s názvem „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v hodnotě téměř 70 000 000 Kč, který bude ukončen 31. 12. 2019. Nositelem projektu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V letech 2017 - 2019   byla naše mateřská škola jednou ze 137 škol v Brně, které se v rámci projektu OP VVV MŠMT ČR (02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244) věnovaly zvýšení proinkluzivnosti. 

Partnerské organizace realizují pravidelné vzdělávání dětí a vzdělávací aktivity pro rodiče, např. vzdělávání rodičů v oblasti rané péče, a podporují domácí aktivity rodičů s jejich dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí, důležitost vzdělávání, apod. Statutární město Brno partnerské organizace při práci s dětmi a jejich rodiči metodicky podporuje. Partnerské organizace jsou pro práci s dětmi a jejich rodiči po dobu realizace projektu personálně posíleny a získávají z projektu pomůcky pro vzdělávání dětí v neformálních klubech.

Po dobu realizace projektu jsou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podporují pedagogy v práci s dětmi. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání a v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

V projektu je podle podmínek MŠMT ČR realizována klíčová aktivita „Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči“. V aktivitě byla vytvořena platforma propojující oblast vzdělávání s oblastí sociální s cílem navázání spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací, apod., v rámci komplexního přístupu k dítěti. Během realizace projektu se uskuteční celkem 15 setkání vytvořené platformy.

 

Dokumenty

Datum vložení: 1. 10. 2018 16:21
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2021 20:43
Autor: Gabriela Ducháčková

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3