ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Projekty 2005–2021

Zobrazeno 1-30 ze 35

Comenius "DROPS – Dialogue to Renew Old Philosophy of Schools"

Aktivity projektu v letech 2013 - 2015 byly financovány Evropskou unií v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

CPIV – inkluzivní vzdělávání

V letech 2019 – 2013 byla naše škola Centrem podpory inkluzivního vzdělávání a na naší škole byly ověřovány a nastavovány podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

Děti ze země draka

Dotace Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021 MŠMT ČR nám umožnila orientovat se na posílení vietnamské identity našich žáků z této komunity a edukaci v této oblasti.

Děti ze země draka

Edison

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
V letech 2015 a 2016 naši školu navštívili studenti z celého světa. Projekt EDISON studentské organizace AIESEC spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností.

Ekobádání a Ekohrátky

Škola v přírodě pro MŠ i ZŠ spolufinancovaná SFŽP ČR v letech 2014 – 2019.

Ekopolis

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v letech 2009 – 2012.

Empík

Naše škola se dlouhodobě účastní programu Empík cyklista, která je určena žákům 4. ročníku.

Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy

V letech 2013–2014 se naše škola zapojila do programu zaměřeného na ochranu vody.

EU peníze školám

EU peníze školám v rámci OP VK byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Gepard Evaluace informační gramotnosti

Projekt evaluace informační gramotnosti se zaměřoval na práci s informacemi.

Hasík

Prevence požární ochrany, ochrany zdraví a majetku

Kociánka - Cirkus Kociáno

Byl školní projekt v rámci etické výchovy.

Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

Naší škole se podařilo získat podporu z rozvojového programu Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015. Můžeme tak zakoupit software pro slabozraké uživatele Zoom text ZV, sadu Loggico Piccolo a pro MŠ Klokanův kufr. Budeme rádi, když díky těmto pomůckám usnadníme inkluzi zdravotně postiženým žákům naší školy.

Kompetence pro život

Projekt MŠMT ČR byl v letech 2010–2013 zaměřený na posílení měkkých kompetencí učitelů a žáků.

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) je součástí Školního vzdělávací programu a týká se žáků 7. ročníku.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Díky projektu byla v letech 2017 a 2018 zřízena funkce mentorů, kteří pomáhali žákům.

Minimalizace šikany MiŠ

Program pomáhal zamezit šikaně a snižovat její následky. Program byl zaměřený na vztahy uvnitř školy.

MINIMAX prevence rizikového chování

Projekt realizovaný v roce 2014 probíhal za podpory MŠMT ČR.

Od semínka k lesu

Školní projekt OP VK realizovaný pod záštitou neziskové organizace Rezekvítek.

Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel

V rámci dotačního programu Škola podporující zdraví jsme v letech 2014, 2015 a 2016 získali třikrát projekt podporující well - being učitelů. 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Jihomoravském kraji.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV).

Pohoda ve škole

Projekt realizovaný v roce 2018 byl zaměřen na komplexní prevenci rizikového chování a sociálně-patologických jevů na základních školách.

Projekt HOBIT – HOdina BIologie pro živoT

Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu.

Projekt Ve škole po škole – Od kostěné jehly k šicímu stroji

Leták projektu v příloze

Průša do školy

Naše škola se zapojila do projektu Průša pro školy. Škola získala zdarma 3D tiskárnu, kterou naši učitelé díky školení v rámci Průša Academy dokážou ovládat.

3D tisk

Recyklohraní

Recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Nedílnou součástí programu je osvěta v nakládání s odpady.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Rozkvetlá Slatina

Zkrášleme Slatinu květinovými ostrůvky a sledujme, jak květiny rostou svým životem...

Sazka Olympijský víceboj

Projekt určený žákům ZŠ má vést ke sportování.

Zobrazeno 1-30 ze 35

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4