ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Kompetence pro život

Projekt MŠMT ČR byl v letech 2010–2013 zaměřený na posílení měkkých kompetencí učitelů a žáků.

Odkaz: http://www.kompetenceprozivot.cz/uvodni-stranka/

Zavádění výuky klíčových kompetencí do vzdělávacího systému probíhá v souladu s celoevropskými trendy. V posledních letech se cíle moderní pedagogiky zřetelně posouvají od předávání informací a znalostí ke snahám o to, aby účastníci vzdělávání získali dovednosti, které by si udrželi pokud možno natrvalo a které by jim usnadnily cestu k celoživotnímu učení. V průběhu uplynulých let si jednotlivé základní školy musely vytvořit své školní vzdělávací programy. Reforma postupuje do vyšších ročníků základních škol a posléze i na střední školy. Rámcový program pro vzdělávání na základních a středních školách v ČR uvádí, že programy musí být vytvořeny tak, aby výuka zajišťovala zejména rozvoj tzv. klíčových kompetencí (zejména k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).

Projekt Kompetence pro život je zaměřený na posílení rozvoje měkkých kompetencí učitelů a žáků v 7 krajích České republiky. V každém z krajů se uskuteční dvoudenní trénink pro 100 vybraných učitelů základních a středních škol, kteří zde získají praktickou zkušenost s rozvojem vlastních měkkých kompetencí. Tito učitelé se pak zúčastní dvoudenního metodického workshopu, na kterém jim bude předána kompletní metodika k rozvoji 6 kompetencí u jejich žáků, včetně výukových videoprogramů. Podmínkou k získání tohoto know-how bude jeho ověření s minimálně 50 žáky na jejich školách a poskytnutí zpětné vazby k výsledkům ověření.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a směřuje k systémovému šíření programů, které již byly úspěšně využity v České republice i v řadě zemí Evropské unie.

KTERÉ KOMPETENCE ŽÁCI POTŘEBUJÍ PRO TRH PRÁCE I PRO ŽIVOT?

Výběr kompetencí je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků zaměstnavatelů. Projekt využívá a dále rozvíjí know-how, které bylo vytvořeno v projektu Kompetence pro trh práce v letech 2005–2008.

Jednáse o tréninkovéprogramy pro 6 klíčových kompetencí:

  1. Kompetence k efektivní komunikaci
  2. Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)
  3. Kompetence k podnikavosti
  4. Kompetence k řešení problému
  5. Kompetence k celoživotnímu učení
  6. Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Datum vložení: 11. 4. 2021 18:22
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2021 15:33

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4