ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

2016/2017

Školní kola všech tří soutěží proběhla v hodinách informatiky a výpočetní techniky do 17. 12.2016 a přinesla tyto vítěze:

Finanční gramotnost – 8. ročník

Kategorie I                                                 Kategorie II

Vojtěch Důbrava (5.B) – 1. místo             Lucie Pavlíčková (9.A) – 1. místo

Matěj Nejedlý (5.B) – 2. místo                  Klára Švábová (7.B) – 2. místo

Sebastián Ondruška (5.A) – 3. místo       Martina Polická (6.B) – 3. místo

Kompletní výsledková listina                   Kompletní výsledková listina


SAPERE – Vědět, jak žít – 7. ročník

Kategorie I                                             Kategorie II

Lucie Jedličková (5.A) – 1. místo           Klára Hrbáčková (9.A) – 1. místo

Martin Dvořák (5.B) – 2. místo              Dan Svítil (7.B) – 2. místo

Tereza Prášková (5.B) – 3. místo          Simon Sedlák (6.A) – 3. místo

Kompletní výsledková listina               Kompletní výsledková listina


Tuta Via Vitae – Bezpečná cesta životem pro občana EU – 2. ročník

Kategorie I                                             Kategorie II

Libor Poledníček (5.B) – 1. místo          Lucie Bartošková (9.A) – 1. místo

Tereza Prášková (5.B) – 2. místo          Tereza Boháčková (6.B) – 2. místo

Šimon Horčica (5.A) – 3. místo             Martin Havel (6.A) – 3. místo

Kompletní výsledková listina               Kompletní výsledková listina


SAPERE – vědět, jak žítSAPERE - VĚDĚT, JAK ŽÍT

Soutěž v České republice vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem soutěže "SAPERE – vědět, jak žít" je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému. Soutěž současně rozšíří jejich praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu vč. zdravé výživy.

Oficiální web soutěže SAPERE: https://www.nenudimse.cz/


Finanční gramotnostFINANČNÍ GRAMOTNOST

Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Cílem sFG je naučit finanční gramotnost žáky základních škol  a žáky středních škol. FG je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

Soutěž FG je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích:
1) informační gramotnost
2) peněžní gramotnost
3) cenová gramotnost
4) rozpočtová gramotnost
5) právní gramotnost
6) ochrana spotřebitele


Tuta via vitaeTUTA VIA VITAE

Soutěž je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prestižní kategorii "C". Po registraci školy do soutěže proběhnou školní kola, která budou ukončena 17. 12. 2016. Z nejlepších tří jednotlivců v každé kategorii bude vytvořen tým, který bude nadále reprezentovat školu v kolech okresních (9. 1.–17. 2. 2017), příp. krajských (27. 2.–31. 3. 2017) a ti nejúspěšnější v celostátní finále, které se koná 27. 4. 2017, již tradičně v refektáři Emauzského opatství v Praze. Záštitu nad soutěži převzal a účastníkům požehnal primas český kardinál Dominik Duka. Přejeme všem přihlášeným účastníkům hodně dobrých znalostí a soutěžního štěstí!

Soutěž vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Základní tematické okruhy:

1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista              
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo

Datum vložení: 30. 6. 2017 22:40
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 22:54