ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Pronájem tělocvičen

Oznámení k pronájmu tělocvičen

Oznamujeme všem zájemcům o pronájem tělocvičen, že tělocvičny se dávají do pronájmu po projednání na ředitelství školy pouze na základě řádně uzavřené písemné smlouvy, která je podepsaná ředitelkou školy. Finanční úhrada se provádí na základně vystavené faktury.

Mgr. Michaela Kašíková, ředitelka

Pronájem tělocvičen

Nabízíme vám pronájem tělocvičen v době, kdy je nevyužíváme pro zajišťování výchovy a výuky žáků.

 • malá tělocvična: 12 x 18 m
 • velká tělocvična: 12 x 24 m
 • výška: 6 m

Dlouhodobý pronájem – děti  

 • malá tělocvična 205,-/h 
 • velká tělocvična 400,-/h
Dlouhodobý pronájem – dospělí
 • malá tělocvična 300,-/h
 • velká tělocvična 500,-/h

Krátkodobý pronájem – děti  

 • malá tělocvična 250,-/h
 • velká tělocvična 450,-/h
Krátkodobý pronájem – dospělí
 • malá tělocvična 350,-/h
 • velká tělocvična 550,-/h


Cena pronájmu učeben a ostatních prostor školy (mimo tělocvičen) se stanovuje dohodou podle účelu, veřejné prospěšnosti nebo komerčního využití nájemcem.

Pronájem o víkendu se zvyšuje o 10%.