ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Matematická olympiáda nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.

Vyhlašovatelem olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Jednota českých matematiků a fyziků, na odborném a informačním zajištění soutěže se podílí Matematický ústav Akademie věd ČR.

Informace o soutěži pro základní školy (termíny odevzdání, způsob vypracování, zadání jednotlivých ročníků)