ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu STM-Morava č. 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Otázky v soutěži se týkají všech přírodovědných oblastí – matematika, fyzika, chemie, zeměpis a biologie.

Na základních školách řeší žáci osmých a devátých ročníků úkoly z kategorie KADET.

Webové stránky soutěže: https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/