ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Recitační soutěž

Recitační soutěž je tradiční akcí naší školy a nezbytnou součástí náplně předmětu Český jazyk. Do soutěže se formou třídních kol, která probíhají zpravidla v říjnu či listopadu, zapojují všichni žáci školy. Umění recitace patří mezi klasické formy uměleckého vyjádření, recitátor při přípravě trénuje paměť, stimuluje jazykový cit a uzpůsobuje hlasový projev. Při přednesu kultivovaně vystupuje a překonává svoji trému. Kdo se s těmito úkoly vypořádá nejlíp, postupuje do školního kola, které se tradičně koná na začátku adventu. Ve školním kole jsou soutěžící seřazeni dle ročníku do pěti kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie se pak mohou těšit na drobné výhry.

Cesta úspěšných recitátorů může přes oblastní a krajská kola pokračovat až do Celostátní přehlídky dětských recitátorů.