ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Organizace dne

Organizace dne je stanovena rámcově, je přizpůsobována aktuálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály – denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ obdobná. Každá třída ji přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé, flexibilní.

6:15           

MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Schází se ve třídě Broučků v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování – přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s dětmi z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jim pomáhají všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ.

Postupně se děti rozcházejí do svých tříd.

7:00           

Individuální pitný režim.

6:15–9:45

Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí. Hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula.

Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými či hudebními činnostmi, pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskusní kruh.

Po celou dobu děti dodržují individuální pitný režim.        

8:30–9:00

Podávání postupné dopolední svačiny.

9:30          

Podávání ovoce, zeleniny, pitný režim.


Organizace pobytu venku
 • Pobyt venku: 9:45–12:15
 • Třída č. 2 – Broučci, třída č. 1 – Včeličky: 9:45–11:45
 • Třída č. 3 – Zajíčci, třída č. 5 – Berušky, třída č. 6 – Motýlci: 10:00–12:00
 • Třída č. 4 – Žabky: 10:15–12:15

Pobyt venku je určen nejen k hrám a odpočinku na zahradě MŠ, ale i např. k poznávání okolí, návštěvě zajímavých míst, pozorování změn v přírodě, ke sportování, zdolávání terénních překážek – rozvoji pohybových schopností dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu.

Organizace podávání stravy
 • Oběd: 12:00
 • Třída č. 2 – Broučci, třída č. 1 – Včeličky: 12:00
 • Třída č. 3 – Zajíčci, třída č. 5 – Berušky, třída č. 6 – Motýlci: 12:10
 • Třída č. 4 – Žabky: 12:20
 • Děti odpočívají a relaxují: 12:30–14:30  

Odpočinek dětí v jednotlivých třídách – respektování rozdílných potřeb spánku dětí, individuální práce. Je respektována individuální potřeba spánku, odpočinku a pohybu. V  této době probíhají hry vycházející ze zájmu dětí, individuální práce s dětmi či tvůrčí činnosti.

Podávání postupné odpolední svačiny: 14:30–15:00  

Třída Žabek je v Pondělí od 14.30 hod a v Úterý–pátek od 15:30 rozdělena dle seznamu.

Spontánní činnosti dětí, pobyt dětí na školní zahradě. Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí jsme s dětmi na zahradě MŠ: 15:00–16:30

Individuální pitný režim.

Rozcházení dětí
 • Žabky se rozcházejí v pondělí od 14:30 hod. Úterý–pátek od 15:30 do jednotlivých tříd dle seznamu.
 • Třída Včeliček se rozchází do 16:30  hod.
 • Třída Zajíčků se rozchází ve třídě Včeliček od 16:00 hod.
 • Třída Broučků se rozchází ve třídě Včeliček od 15:40 hod.
 • Třída Motýlků se rozchází samostatně v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 do 16:00 hod.
 • Třída Berušek se rozchází ve tříde včeliček od 16:15 hod.


Končí provoz, MŠ se uzavírá: 16:30

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5