ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Školní družina

Základní informace

Telefon: 724 486 042

Provozní doba

 • ranní družina: 6:00–7:40 (2. třídy do 9:00)
 • odpolední družina: 11:40–16:30

Program

 • 13:00–14:00 výchovně zájmová činnost
 • 14:00–15:00 pobyt venku
 • 15:00–16:30 kroužky, zájmová činnost v herně, příprava na vyučování

Vychovatelky

 • Naděžda Nováková – vedoucí vychovatelka
 • Naďa Havránková
 • Sabina Kokrhelová
 • Ivana Gricová
 • Lucie Grznárová
 • Rostislav Dvořák
 • Jolly Jolana Šumberová
 • Marcela Uhlířová

Odchody žáků ze školní družiny

Pokud vaše dítě nepůjde do školní družiny, uveďte prosím na omluvném lístku tuto formulaci: Můj syn/dcera  dnes /datum/  půjde domů po vyučování, nepůjde do školní družiny.
V takovém případě bude žák odveden vyučujícím do jídelny. Obědvá bez dozoru učitele nebo vychovatele.

Napíšete-li na omluvný lístek formulaci půjde domů po obědě, jde dítě nejprve do družiny, poté na oběd s vychovatelkou a ostatními dětmi v ŠD, odváděcí časy na oběd jsou ve 12:00 a 13:00.

Žáky podle odchodů v zápisním lístku odvádí vychovatelka do šatny, kde jsou předáni rodičům. Žáci, kteří odchází bez doprovodu v tuto hodinu, opouští školu.

Odvádění žáků do šaten: 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Odchody mimo uvedené hodiny jsou umožněny pouze na základě písemné omluvenky rodičů v deníčku školní družiny a to jen ve výjimečných případech. Nepřítomnost žáka ve ŠD nebo v kroužku se také omlouvá písemně v deníčku školní družiny. Prosíme rodiče, aby respektovali odváděcí časy.


Platba za školní družinu

Platbu za ŠD uhraďte  

k 30. 9 .2023    1200 Kč za období září až prosinec 2023 ( 4 x 300 Kč )

k 31. 1. 2024      1800 Kč za období leden až červen 2024 ( 6 x 300 Kč)

č.ú.: 51735621/0100

částka: 1200 Kč

variabilní symbol: přidělený žákům po dobu docházky do ZŠ

specifický symbol: 200

zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka, třída

variabilní symbol přidělený žákovi najdete v Bakalářích v Přehledu osobních údajů.  

Kde najdete variabilní symbol vašeho dítěte? Návod máte zde: VS - Bakaláři_postup pro rodiče.pdf (174.19 kB)

Zápisní list do školní družiny

zapisni_list_SD.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74,5 kB

Řád školní družiny

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023-24 aktualni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,08 kB

ŠVP Školní družina

SVP_SD 2024_aktualni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 741,08 kB