ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Pokyny k platbám

pro školní rok 2023/2024

č.ú: 51735621/0100

variabilní symbol: každý žák má své číslo, je přidělené na celou dobu docházky do naší školy a je uvedeno v Bakalářích.

Kde najdete variabilní symbol vašeho dítěte? Návod máte zde: VS - Bakaláři_postup pro rodiče.pdf (174.19 kB)

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + třída (uvádějte při každé platbě)

specifický symbol: podle níže uvedeného seznamu

Účel                                                                        Specifický symbol

Výběr 450 Kč na hygienické a výtvarné potřeby           100                         

Výběr za sešity                                                                    101    

Družina                                                                                200

 

Výlety a vícedenní akce   

Škola v přírodě-2.ročníky                                                  

Škola v přírodě-3.ročníky                                                                 

Škola v přírodě-4.ročníky                                                                     

Škola v přírodě-5.ročníky                                                  

LVK                                                                                      

Škola v přírodě-1. ročník a PT                                           

LVK mini                                                                                                                                                                 Školní výlet 6.C