ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Kontakt se školou

Konzultační hodiny

Pedagogičtí pracovníci poskytují konzultace v konzultačních hodinách, které jsou zveřejněny na webu školy v sekci Zaměstnanci nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě. Kontaktovat je můžete telefonicky přes kancelář školy nebo emailem na adrese prijmeni@zsjihomoravske.cz.

Dny otevřených dveří a otevřené hodiny

Během roku pořádáme Dny otevřených dveří, na kterých máte možnost prohlédnout si školu, nahlédnout do tříd a učeben. Tuto možnost máte také kdykoli po předchozí domluvě.

Třídní schůzky a hovorové hodiny

První třídní schůzka 1. ročníku se uskuteční první školní den po slavnostním zahájení školního roku.

V prvním týdnu v září proběhnou třídní schůzky ve všech třídách 2.–9. ročníku, kde budou podány všeobecné informace o novém školním roce.

Druhý listopadový týden se uskuteční v 1.–9. ročníku konzultační týden podle sestaveného a odsouhlaseného cca týdenního harmonogramu formou osobních konzultací (učitel, zákonný zástupce, žák) zaměřených na hodnocení a sebehodnocení vzdělávacích výsledků a na hodnocení a sebehodnocení chování žáka.

Ve druhém týdnu v lednu se uskuteční hovorové hodiny v 1.–9. ročníku a s hodnocením prospěchu budou zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím žákovské knížky (v příslušném oddílu ŽK).

V 9. ročníku se navíc uskuteční třídní schůzka rodičů, kde budou podány informace o přijímacím řízení, budou předány přihlášky a zápisové lístky a pokyny k jejich vyplňování.

Ve druhém týdnu v dubnu se uskuteční v 1.–9. ročníku konzultační týden podle sestaveného a odsouhlaseného cca týdenního harmonogramu formou osobních konzultací (učitel, zákonný zástupce, žák) zaměřených na hodnocení, sebehodnocení a vývoj vzdělávacích výsledků a na hodnocení a sebehodnocení chování žáka.

Ve 4. čtvrtletí budou všichni zákonní zástupci o prospěchu a chování žáků informováni prostřednictvím žákovské knížky, popř. formou dopisu.

Termíny schůzek a hovorových hodin jsou orientační, jsou upřesňovány dle aktuální plánu a jsou sdělovány prostřednictvím žákovských knížek.