ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Školská rada ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členové školské rady 2019 – 31. 7. 2019

 • za zřizovatele: Ing. Naděžda Křemečková, PhDr. Martin Krytinář
 • za rodiče: Ing. Jan Ertl, Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Šebelová, Mgr. Iva Kreutzerová
Členové školské rady od 1. 8. 2019
 • za zřizovatele: Ing. Naděžda Křemečková, PhDr. Martin Krytinář
 • za rodiče: Ing. Jan Ertl, Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Vladimíra Šiková, Mgr. Iva Kreutzerová

Kontakt na členy ŠR: skolskaradazsjm@seznam.cz

Tento centrální e-mail je přesměrován na osobní e-maily všech členů školské rady. Každá zpráva se tak dostane ke všem jejím členům, kteří se budou Vašimi podněty zabývat vždy na svém dalším nejbližším zasedání. Své podněty zasílejte k tématům, které školská rada řeší ze zákona. Projednány budou pouze podepsané vzkazy, na anonymní nebude brán zřetel.

Centrální e-mail školské rady neslouží k řešení témat, která jsou výhradně v kompetenci školy, např. prospěch, probírané učivo, chování žáků ve třídách apod.

Na konci školního roku 2015/2016 dostali rodiče možnost vyjádřit se v dotazníkovém šetření, které připravila tehdejší předsedkyně ŠR Ing. Zuzana Hrdová, k fungování a kvalitě ZŠ.

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost rodičů – statistická část (pdf)

Vedení školy byly předány také přepisy konkrétních vzkazů a připomínek, které bylo možné k odpovědím připsat. Námětů se sešlo několik desítek, vedení školy vypracovalo jejich vyhodnocení.

Kompletní výtisk výsledků šetření dále obdrželi pedagogičtí pracovníci, přičemž tato zpráva byla předmětem provozní porady dne 26. ledna 2017.

Školská rada byla s výsledkem fáze vyhodnocení seznámena při zasedání v květnu 2018.
 

Dokumenty

Jednací řád Školské rady – platný od 29. 8. 2019

Jednaci_rad_SR_29_08_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MB

Jednací řád Školské rady – platný od 28. 5. 2019

Jednaci_rad_R_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Jednací řád Školské rady – platný od 5. 10. 2020

Jednaci_rad_SR_od_5_10_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,21 MB

Termíny zasedání a zápisy z jednání

Zápis z jednání ŠR dne 31. 8. 2022

ŠR 31.8.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,55 kB

Zápis z jednání ŠR dne 10. 2. 2022

ŠR_zapis_10.02.2022.pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,12 kB

Zápis z jednání ŠR dne 25. 10. 2021

ŠR_zapis_25.10.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 771,04 kB

Zápis z jednání ŠR dne 1. 10. 2021

ŠR_zápis_1.10.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,79 kB

Zápis z jednání ŠR dne 5. 10. 2020

Zapis_SR_5_10_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,59 MB

Zápis z jednání ŠR dne 24. 9. 2019

Zpis_R_24_09_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,99 kB

Zápis z jednání ŠR dne 28. 8. 2019

Zapis1_SR_2019_08_28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,31 MB

Zápis z jednání ŠR dne 28. 5. 2019

Zapis_SR_2019_5_28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB

Zápis z jednání ŠR dne 11. 4. 2019

Zapis_SR_2019_04_11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,17 kB

Archiv dokumentů

Jednací řád (2016–2019)

Jednaci_rad_skolske_rady_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,59 kB

Zápis1 ŠŘ 2016 03 22

Zapis1_SR_2016_03_22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,89 kB

Zápis2 ŠŘ 2016 06 06

Zapis2_SR_2016_06_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,62 kB

Zápis z jednání ŠR dne 30. 8. 2016

Zapis3_SR_2016_08_30.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,65 kB

Zápis z jednání ŠR dne 6. 12. 2016

Zapis_4_SR_2016_12_06.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,58 kB

Zápis z jednání ŠR dne 29. 8. 2017

Zapis_5_SR_2017_08_29.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,53 kB

Zápis z jednání ŠR dne 2. 10. 2017

zapis_SR_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,42 kB

Zápis z jednání ŠR dne 28. 1. 2019

skolska_rada_na_web_2019_01_28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,57 kB
Zobrazeno 1-20 ze 22