ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Žákovský parlament

2023/2024

ParlamentŽákovského parlamentu se letos aktivně účastnili žáci 4. - 8. tříd ZŠ. Vedoucími ŽP byli Mgr. Edita Dobrozemská a Mgr. Pavla Macháčková. Pod jejich vedením se konaly pravidelné schůzky 1x týdně ve středu/čtvrtek v 7:00-7:45. Žáci se podíleli na plánování, organizaci a realizaci celoškolních akcí pro školu. Komunikovali se třídami, učiteli, vedením školy a dokonce i s panem starostou. Věnovali se také pravidelnému hlášení do školního rozhlasu a propagaci akcí naší školy.

V letošním roce jsme realizovali tyto akce: Mikulášská stezka, Den v halloweenském převleku, Ježíškova „Krabice od bot“ pro děti z dětského doma Jihlava, Den v Santa čepičkách, Soutěž o lístky HC Kometa Brno, Den ŽP s panem starostou, Pohádkový zápis pro předškoláky ve stylu Ferdy Mravence, Jarní sběr papíru.

Koužek žákovského parlamentu se koná vždy od října – května. Nábor nových účastníků se uskuteční v září 2024.

Budeme se těšit na nové posily do týmu a další společné akce ve školním roce 2024/2025 😊 .

2022/2023

Školní rok jsme zahájili Environmentální konferencí pro žákovské parlamenty v Brně. Do žákovského parlamentu docházelo 30 členů 4. - 8. tříd ZŠ. Žáci se pravidelně scházeli ve čtvrtek v 7:00. Organizovali a realizovali celoroční akce nejen pro žáky ZŠ, ale částečně i pro MŠ. Akce tohoto školního roku byly: 
Podzimní a jarní sběr papíru, Mikulášská stezka, Den v halloweenském převleku, Halloween v MŠ, Vánoční dárky pro děti z dětského doma Jílová (sbírka), Ježíškova „Krabice od bot“, Valentýnská pošta, Pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky, pomoc s akcí ŠD „Rozloučení se školním rokem“, participativní rozpočet PARO do škol – Dáme na Vás. Za výtěžek z projektu Paro a sběru papíru byl žákům ZŠ zakoupen stolní fotbálek, relaxační křesla a stolečky.
 

2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 docházelo do kroužku Aktivního občanství a sociálního rozvoje – Jihoborci 25 žáků z 5. - 9. tříd. Kroužek vedly Mgr. Edita Dobrozemská a Mgr. Pavla Macháčková. Členové kroužku se pravidelně scházeli zpravidla 1x týdně v ranních hodinách před začátkem vyučování a dále dle potřeby v místnosti komunitního centra nebo ve třídě 2. B. Během pravidelných setkání jsme společně připravovali a realizovali celoškolní akce pro žáky ZŠ a MŠ. Prostřednictvím kroužku Jihoborci mohou žáci naší školy sami aktivně ovlivňovat život ve své škole, a tím získat větší pocit sounáležitosti s komunitou školy. Mezi zajímavé akce, které proběhly v tomto školním roce, patří Sbírka pro opuštěná zvířátka, Sbírka pro Ukrajinu, Mikulášská nadílka, Vánoční pošta, posezení u vánočního stolu, Valentýnská pošta, podzimní a jarní Sběr papíru, Den dětí – taneční show na 1. stupni, Pohádkový zápis pro předškoláky. Každou školní akci jsme nejen s žáky společně plánovali a realizovali, ale vždy jsme také po ukončené akci zapojili závěrečnou reflexi. Společné sdílení zkušeností nám pomohlo upevnit vlastní zážitky a reflektovat to, co se během akce podařilo a co je naopak potřeba v dalším školním roce vylepšit. Cílem je podpora komunikace mezi žáky, jejich samostatnosti, podpora v aktivním občanství a zlepšení klimatu ve škole. Jsme rádi, že o kroužek žáci jeví zájem, chtějí organizovat a plánovat spoustu zajímavých akcí, které přispívají k dobrému klimatu naší školy.  

2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 se vzhledem k dlouhodobému uzavření školy z důvodu pandemie Covid-19 přesunulo veškeré dění žákovského parlamentu do prostředí MS-Teams, včetně zápisů ze schůzek.

Nový školní časopis

Na Jihomoravské náměstí dorazilo jaro. A stejně jako se v přírodě rodí zvířata, u nás se zrodila jedna jarní novinka. Členové žákovského parlamentu vzkazují: 

„Ahoj Jihomoravské náměstí. Zdraví vás žákovský parlament. Taky máte rádi dárky a dárečky všeho druhu stejně jako my? Pokud ano, máme pro vás jedno překvapení. Připravili jsme pro vás školní časopis „Jihomoravský časák“ (19.44 MB), který bude vycházet jako občasník. 

Na další číslo se můžete těšit před letními prázdninami. Byli bychom rádi, kdyby byl náš „Jihomoravský časák“ mostem mezi námi, našimi spolužáky, vyučujícími a třeba i rodiči. 

Rádi bychom v našem „Jihomoravském časáku“ přinášeli novinky ze školy, zajímavosti ze světa, recepty, pověsti, tipy na výlety a tak dále. Třeba vás nějaký náš příspěvek inspiruje anebo vám udělá radost. Těšíme se na vaše ohlasy, které můžete zasílat buď do MS Teams Klub 1. stupně a Klub 2. stupně anebo na e-mail casak.zsjihomoravske@seznam.cz.
Děkujeme za vaši pozornost. Konec hlášení. Váš žákovský parlament“ 

Jsem velice ráda, že ani v době online výuky náš školní duch neupadá a žáci zůstávají aktivní, tvořiví a nápadití. Jsem na ně pyšná. 

Mgr. Lucie Rovenská – školní psycholožka.

2019/2020

V letošním školním roce 2019/2020 nás po dvouletém volebním období dosavadních členů čekají volby členů žákovského parlamentu pro následující dva školní roky. Dále také volby vítězného programu, které se uskuteční 11. 10. 2019. V říjnu pojedou členové žákovského parlamentu opět na prožitkový kurz do Čejkovic, kde budou mít prostor plánovat svoji další činnost a trénovat komunikační a jiné dovednosti. I letošním školním rokem se bude prolínat červená nit pravidelných schůzek členů žákovského parlamentu a organizace akcí pro naši školu.

2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 dostal žákovský parlament ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 nový kabát. Z dobrovolnické aktivity se stal oficiální volený žákovský parlament. Žáci v třídních hlasováních zvolili své dva zástupce do žákovského parlamentu, kteří své spolužáky nejvíce zaujali s navrhovanými programy. V roce 2018/2019 pokračovali stávající členové parlamentu ve své práci, ve třídách 4. ročníku došlo k doplňujícím volbám. Změnou bylo sloučení dvou výborů do jednoho. Členové žákovského parlamentu pracovali na mnoha aktivitách pro školu a své spolužáky. Mezi nimi i na programech, které zvítězily v žákovských volbách, a to na organizaci akce Stezka odvahy a na výdělku a následném zakoupení lisu na odznaky, tzv. „plackovače“.