ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je tradiční soutěž v řešení složitých fyzikálních úloh pro studenty středních a žáky základních škol. Soutěž zaštiťuje Jednota českých matematiků a fyziků. Má celkem sedm kategorií, základních škol se týkají tři:

  • kategorie E pro deváté ročníky,
  • kategorie F pro osmé ročníky
  • kategorie G pro sedmé ročníky

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech, první je školní kolo, následují okresní, krajské a celostátní kolo.